Pamiętnik internetowy na temat jedzenia.
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/kuchennezabawy

Gratis bloggen bei
myblog.de

Szybciej zbudujemy nasz nowy dom.

Zgodnie z programem zniesiony pozostanie wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę części domów jednorodzinnych. Potrzebne będzie zaledwie zgłoszenie budowy z dołączonym projektem budowlanym. Urząd będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie protestu od takiego zgłoszenia.Rząd przyjął model założeń nowelizacji prawa budowlanego, która ma uprościć procedury dla większości inwestycji. Ministerstwo obwieściło, że projekt jest realizacją zobowiązania premiera, w którym oznajmił uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę np. biuro nieruchomości Gorzów .
Resort zapewnia, że w przypadku domów jednorodzinnych plan nowelizacji prognozuje skrócenie procedur budowlanych o 45 dni. Oblicza się, że procedura zgłoszenia będzie dotyczyć ok. 50 tys. inwestycji

24.7.13 14:09
 
Letzte Einträge: Mój blog na temat jedzenia., Moje zabawy z gotowaniem, Kłopotliwe sprzątanie mebli w kuchni, Moje popisowe dnie to naleśniki na ostro.


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung